Fondlistan
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

SPP Emerging Markets Plus

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
189,44 SEK 0,51% 0,99% 4,33% 0,85% 8,60% 10,17% 34,92% 61,00% 03 dec
Kurs 189,44 SEK
1 d 0,51%
1 v 0,99%
1 mån 4,33%
3 mån 0,85%
i år 8,60%
1 år 10,17%
3 år 34,92%
5 år 61,00%
Datum 03 dec

Målsättning och placeringsinriktning

SPP Emerging Markets Plus är en fossilfri, indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på tillväxtmarknaderna. Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Fakta om fonden

Avgifter

Riskmått/Nyckeltal

Risk 5/7

Risk

Alla fonder är graderade i sju riskklasser, 1 för lägst och 7 för högst. Den aktuella riskklassen är 5.

2021-10-31

Tillgångsfördelning [?]

Aktier
100,2%
Lång ränta
0,0%
Kort ränta
-0,2%
Övrigt
0,0%

Hållbarhetsnivån är till för dig som kund för att visa vår bedömning av hur framtidsinriktade bolagen i fonden är. Vi tittar på bolagens hållbarhetsrisker, om deras produkter och tjänster bidrar till FNs hållbarhetsmål och hur jämställda bolagen är.

Bedömningen går från 1 till 10, där 10 är fonder med lägst hållbarhetsrisk och med hög andel bolag som bidrar till FNs globala hållbarhetsmål. Bolag som finns i utvecklade marknader som till exempel Europa och USA har ofta högre hållbarhetsnivå än tillväxtmarknader.

Fonder vi inte kunnat bedöma markeras med N/A.

Läs mer om hållbart sparande och här en översiktsbild om hållbarhet per fond.

Hållbarhetsnivå är information om SPP/Storebrands bedömning och är inte rekommendationer att köpa, inneha eller sälja fondandelar eller att fatta investeringsbeslut. SPP Fonder reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Morningstar Rating™

Per 2021-10-31.

Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.

2021-10-31

Style Box™ [?]

Stora Medel Små
Bolagsstorlek
Värde Mix Tillväxt
Aktievärdering
Stora mix 39,5%
Stora Medel Små
Bolagsstorlek
Värde Mix Tillväxt
Aktievärdering
Stora värde 22,9%
Stora tillväxt 20,5%
Medelstora värde 7,7%
Medelstora mix 5,7%
Medelstora tillväxt 2,5%
Små värde 0,7%
Små mix 0,3%
Små tillväxt 0,2%

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar, se www.morningstar.se.

Hållbarhetsnivå är information om SPP/Storebrands bedömning och är inte rekommendationer att köpa, inneha eller sälja fondandelar eller att fatta investeringsbeslut. SPP reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Varken Morningstar eller SPP ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.

Vid omräkning av fondkurserna till svensk valuta används olika valutakurser av olika aktörer. Detta innebär att marginella avvikelser kan förekomma vid en jämförelse.

* Fondbolagens förenings branschvägledning säger att om en viss verksamhet väljs bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Enligt praxis och vägledande uttalanden har det ansetts orimligt långtgående och inte heller praktiskt möjligt att kräva ”nolltolerans”.