Fondutbud och kurser

PRI - Samtliga fondbolag vars fonder finns i fondlistan nedan följer PRIs principer***
Hållbarhetsprofil Hållbarhetsprofil - klicka på respektive fonds ikon för att läsa mer
CO2 risk Fonder med låg CO2 risk och låg exponering mot fossila bränslen markeras med ett löv

EU klassificering :

Artikel 9 Artikel 9
Artikel 8 Artikel 8
Artikel 6 Artikel 6
Klassificering ej tillämpbar Klassificering ej tillämpbar
AMFs egna fonderSortera kolumn 1 d i år 5 år Risk Morningstar
Rating™
Hållbarhets-
betyg
EU klassificering 


Kurs Datum Jämf.
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,7 8,5 37,2 4
288,29 2/6 pdf
AMF Aktiefond Europa 0,8 14,9 56,8 4
315,09 2/6 pdf
AMF Aktiefond Global 1,0 15,6 86,4 4
313,61 2/6 pdf
AMF Aktiefond Nordamerika 1,1 19,2 126,1 4
531,08 2/6 pdf
AMF Aktiefond Småbolag 3,9 6,8 81,5 5
1 167,29 2/6 pdf
AMF Aktiefond Sverige 2,5 8,6 40,0 5
810,45 2/6 pdf
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 1,6 6,2 - 5
112,93 2/6 pdf
AMF Aktiefond Världen 1,8 12,1 56,7 4
601,16 2/6 pdf
AMF Balansfond 1,2 6,9 29,6 3
362,77 2/6 pdf
AMF Företagsobligationsfond 0,0 3,2 - 2
102,11 2/6 pdf
AMF Räntefond Kort 0,0 1,1 0,1 1
-
111,97 2/6 pdf
AMF Räntefond Lång -0,1 1,9 -3,3 2
141,36 2/6 pdf
AMF Räntefond Mix -0,3 0,7 -5,7 2
-
108,96 2/6 pdf
AMF Strategifond Global 1,2 14,7 - 5
-
114,69 2/6 pdf
Rensa markerade
*** UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.
Fondernas andelskurser uppdateras vardagar cirka klockan 19:00.
Avkastningen är i procent för angiven period i SEK, baserat på tillgängliga andelskurser.
Fondkurserna är omräknade till SEK i de fall fonden har en annan basvaluta.