Namn Risk Faktablad Prospekt

 

Espiria SDG Solutions C 4 Pdf Pdf
Espiria Global C 4 Pdf Pdf
Espiria 90 C 4 Pdf Pdf
Espiria 60 C 3 Pdf Pdf
Espiria 30 C 2 Pdf Pdf
Espiria Nordic Corporate Bond C 2 Pdf Pdf

 

Espiria SDG Solutions A 4 Pdf Pdf
Espiria Global A 4 Pdf Pdf
Espiria 90 A 4 Pdf Pdf
Espiria 60 A 3 Pdf Pdf
Espiria 30 A 2 Pdf Pdf
Espiria 30 B 2 Pdf Pdf
Espiria Nordic Corporate Bond A 2 Pdf Pdf


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.