Namn Förv. avgift Avgift Res.avg Årlig avgift Norman[?]

 

Espiria SDG Solutions C 1,40 - 1,74 14 779 kr
Espiria Global C 1,40 - 1,80 15 257 kr
Espiria 90 C 1,40 - 1,75 13 025 kr
Espiria 60 C 1,30 - 1,64 12 252 kr
Espiria 30 C 1,10 - 1,44 10 830 kr
Espiria Nordic Corporate Bond C 0,70 - 1,04 6 944 kr

 

Espiria SDG Solutions A 1,40 - 1,78 15 098 kr
Espiria Global A 1,40 - 1,80 15 257 kr
Espiria 90 A 1,40 - 1,79 13 305 kr
Espiria 60 A 1,30 - 1,67 12 463 kr
Espiria 30 A 1,10 - 1,48 11 116 kr
Espiria 30 B 1,10 - 1,44 10 830 kr
Espiria Nordic Corporate Bond A 0,70 - 1,08 7 201 kr


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.