Namn 1 d 1 v 1 m i år 1 år 3 år 5 år 10 år15 år Dat.

 

Espiria Global C 0,9 1,4 8,1 18,4* 13,4 43,8 34,3 132,2 - 2/6
Espiria 90 C 0,9 0,9 4,9 12,7 9,6 34,2 25,6 76,9 - 2/6
Espiria SDG Solutions C 1,1 0,5 2,6 5,3 3,9 31,7 19,9 84,6 - 2/6
Espiria 60 C 0,2 0,4 4,4 10,4 6,6 25,0 16,4 61,0 - 2/6
Espiria Nordic Corporate Bond C 0,0 0,2 0,3 2,6 - - - - - 2/6
Espiria 30 C 0,1 0,1 2,2 6,1 3,8 14,9 8,0 31,0 - 2/6

 

Espiria Global A 0,9 1,4 8,1 18,4 13,3 43,6 33,9 124,1 - 2/6
Espiria 90 A 0,9 0,9 4,9 12,7 9,5 34,1 25,4 - - 2/6
Espiria SDG Solutions A 1,1 0,5 2,6 5,3 3,9 31,6 19,6 - - 2/6
Espiria 60 A 0,3 0,4 4,4 10,4 6,6 24,8 16,2 - - 2/6
Espiria Nordic Corporate Bond A 0,0 0,2 0,3 2,6 - - - - - 2/6
Espiria 30 B 0,1 0,1 2,3 6,3 4,2 14,9 8,7 - - 2/6
Espiria 30 A 0,1 0,1 2,2 6,1 3,7 14,8 7,8 - - 2/6


Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.