Espiria 60 C

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
188,50 SEK 0,2 0,4 4,4 4,7 10,4 6,6 25,0 16,4 2 jun

Värdet av 100 kr

Avkastning (%)

År Fond Morningstar Kategori™1 [?]
i år3 9,6 4,7
2022 -10,6 -12,1
2021 18,3 13,8
2020 -4,4 2,6
2019 13,1 14,8
1 Blandfond - SEK, balanserad 3 Per 2023-05-31.
Kvartal Fond Morningstar Kategori™1 [?]
kvartal 1 '23 6,6 3,8
kvartal 4 '22 1,6 3,3
kvartal 3 '22 -1,7 -1,8
kvartal 2 '22 -5,7 -8,3
kvartal 1 '22 -5,1 -5,6
kvartal 4 '21 5,5 4,5
kvartal 3 '21 0,8 0,6
kvartal 2 '21 2,3 3,2
1 Blandfond - SEK, balanserad
Snitt per [?] Fond Morningstar Kategori™1 [?]
3 år 7,6 5,2
5 år 3,0 3,0
10 år 4,8 4,6
15 år - 4,4
1 *Per 2023-05-31. 1 Blandfond - SEK, balanserad
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.