Espiria Global C

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
291,95 SEK 0,9 1,4 8,1 9,8 18,4 13,4 43,8 34,3 2 jun

Värdet av 100 kr

Avkastning (%)

År Fond Morningstar Kategori™1 [?]
i år3 16,2 11,8
2022 -16,8 -7,3
2021 30,8 28,8
2020 -4,6 -0,1
2019 25,1 30,7
1 Global, mix bolag 3 Per 2023-05-31.
Kvartal Fond Morningstar Kategori™1 [?]
kvartal 1 '23 10,8 6,3
kvartal 4 '22 4,3 3,9
kvartal 3 '22 -3,1 0,5
kvartal 2 '22 -9,5 -7,4
kvartal 1 '22 -9,0 -4,1
kvartal 4 '21 9,4 9,5
kvartal 3 '21 0,6 1,3
kvartal 2 '21 4,6 4,7
1 Global, mix bolag
Snitt per [?] Fond Morningstar Kategori™1 [?]
3 år 12,5 13,4
5 år 5,8 9,0
10 år 8,6 11,1
15 år - 7,7
1 *Per 2023-05-31. 1 Global, mix bolag
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.