Espiria 30 B

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
157,06 SEK -0,2 -0,1 -2,1 -1,2 6,0 7,1 11,5 8,1 3 okt

Värdet av 100 kr

Avkastning (%)

År Fond Morningstar Kategori™1 [?]
i år3 8,1 2,9
2022 -6,3 -8,7
2021 10,8 6,9
2020 -1,4 2,0
2019 5,9 7,4
1 Blandfond - SEK, försiktig 3 Per 2023-08-31.
Kvartal Fond Morningstar Kategori™1 [?]
kvartal 3 '23 0,9 -1,0
kvartal 2 '23 3,1 1,5
kvartal 1 '23 3,9 2,4
kvartal 4 '22 1,0 1,8
kvartal 3 '22 -0,3 -1,2
kvartal 2 '22 -4,5 -5,5
kvartal 1 '22 -2,5 -3,9
kvartal 4 '21 3,1 2,2
1 Blandfond - SEK, försiktig
Snitt per [?] Fond Morningstar Kategori™1 [?]
3 år 4,5 0,8
5 år 1,9 1,2
10 år - 2,2
15 år - 2,8
1 *Per 2023-08-31. 1 Blandfond - SEK, försiktig
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.