Espiria Nordic Corporate Bond A

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
102,05 SEK 0,0 0,2 0,3 0,6 2,6 - - - 2 jun

Värdet av 100 kr

Avkastning (%)

År Fond Morningstar Kategori™1 [?]
i år3 2,6 -
1 Ränte - övriga obligationer 3 Per 2023-05-31.
Kvartal Fond Morningstar Kategori™1 [?]
kvartal 1 '23 1,9 -
kvartal 4 '22 - -
kvartal 3 '22 - -
kvartal 2 '22 - -
kvartal 1 '22 - -
kvartal 4 '21 - -
kvartal 3 '21 - -
kvartal 2 '21 - -
1 Ränte - övriga obligationer
Snitt per [?] Fond Morningstar Kategori™1 [?]
3 år - 8,3
5 år - 5,9
10 år - 5,8
15 år - 5,9
1 *Per 2023-05-31. 1 Ränte - övriga obligationer
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.