Espiria 30 A

Kurs 1 d 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år Datum
140,15 SEK -0,2 -0,1 -2,0 -1,3 5,6 6,6 10,8 7,2 3 okt

Värdet av 100 kr

Avkastning (%)

År Fond Morningstar Kategori™1 [?]
i år3 7,7 2,9
2022 -6,5 -8,7
2021 10,7 6,9
2020 -3,6 2,0
2019 6,7 7,4
1 Blandfond - SEK, försiktig 3 Per 2023-08-31.
Kvartal Fond Morningstar Kategori™1 [?]
kvartal 3 '23 0,8 -1,0
kvartal 2 '23 3,0 1,5
kvartal 1 '23 3,7 2,4
kvartal 4 '22 0,9 1,8
kvartal 3 '22 -0,4 -1,2
kvartal 2 '22 -4,6 -5,5
kvartal 1 '22 -2,5 -3,9
kvartal 4 '21 3,0 2,2
1 Blandfond - SEK, försiktig
Snitt per [?] Fond Morningstar Kategori™1 [?]
3 år 4,3 0,8
5 år 1,6 1,2
10 år - 2,2
15 år - 2,8
1 *Per 2023-08-31. 1 Blandfond - SEK, försiktig
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.