Espiria 60 C

Morningstar Kategori™ Risk Kurs 1 d % 1 mån % i år % 5 år % Datum
Blandfond - SEK, balanserad 3 189,23 SEK -0,4 -0,4 10,8 16,4 22 sep

Espiria 60 ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning. Fonden ger dig exponering mot både aktie- och räntemarknaden. Över tid investerar fonden 35 - 65 procent i räntor och upp till 35 - 65 procent i globala aktier.

Fondens risknivå

Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad.

Värdet av 100 kr

Rullande avkastning (%)

Period Fond
1 dag -0,4
1 vecka -1,9
1 månad -0,4
3 månader 0,0
1 år 9,9
10 år 62,3
15 år -
Sedan årsskiftet 10,8
Sedan start 89,2
Kursdatum: 2023-09-22

Innehav

2023-08-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Microsoft Corp
- 3,3%
Alphabet Inc Class A
- 2,5%
Open Infra AB Publ 2025-11-11 2,5%
Adobe Inc
- 2,4%
Scatec ASA 2025-08-19 2,1%
Qualcomm Inc
- 2,1%
SiriusPoint Ltd 2047-09-22 2,1%
Broadcom Inc
- 2,0%
Amgen Inc
- 2,0%
Bristol-Myers Squibb Co
- 2,0%
Totalt antal innehav: 108
2023-08-31 Nyckeltal
Fondförmögenhet (milj) 1 616,25 SEK
P/E [?] 18,6
P/B [?] 2,5
P/C [?] 14,2
Snittränta [?] 7,1%
Average Price [?] 90,1
Yield To Maturity [?] -

Information

Fondfakta
ISIN LU0674582811
PPM-nummer -
Risk 3
Kategori Strategifonder - Institutionell
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
Morningstar Rating™
Start 2011-09-06
Senaste kurs 189,23 SEK
Senaste kursdatum 2023-09-22
Avgifter
Förvaltningskostnad1 [?] 1,30
Resultatbaserad avgift [?] -
Norman-belopp 12 252 kr
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
Förvaltare
Fondbolag Espiria Asset Management
Förvaltarens namn Peter van Berlekom, Stefan Pari, Jakob Wikander, Huizi Zeng
Adress Kungsgatan 33
Telefon -
Hemsida www.espiria.se
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.