Espiria 30 C

Morningstar Kategori™ Risk Kurs 1 d % 1 mån % i år % 5 år % Datum
Blandfond - SEK, försiktig 2 142,08 SEK -0,2 -0,1 6,7 8,6 22 sep

Espiria Defensiv ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning. Fonden ger dig exponering mot både aktie- och räntemarknaden. Över tid investerar fonden 65 - 100 procent i globala räntor och upp till 35 procent i globala aktier men kan vid enstaka tillfällen investera upp till 50 procent i globala aktier.

Fondens risknivå

Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad.

Värdet av 100 kr

Rullande avkastning (%)

Period Fond
1 dag -0,2
1 vecka -0,9
1 månad -0,1
3 månader 0,3
1 år 6,3
10 år 32,4
15 år -
Sedan årsskiftet 6,7
Sedan start 42,1
Kursdatum: 2023-09-22

Innehav

2023-08-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Skandiabanken AB 2026-11-24 5,0%
Danske Hypotek 1% 2024-12-18 4,4%
Open Infra AB Publ 2025-11-11 3,2%
Landshypotek Bank AB (publ) 2026-06-15 2,6%
Bluestep Bank AB (Publ) 2025-08-10 2,6%
Tryg Forsikring A/S - 2,5%
Svenska Nyttobostader AB 2024-09-21 2,4%
Skandiabanken AB 2027-12-22 2,3%
Heimstaden Bostad AB - 2,1%
Norsk Hydro ASA 2026-02-16 2,0%
Totalt antal innehav: 111
2023-08-31 Nyckeltal
Fondförmögenhet (milj) 1 571,94 SEK
P/E [?] 19,0
P/B [?] 2,4
P/C [?] 14,3
Snittränta [?] 5,7%
Average Price [?] 95,6
Yield To Maturity [?] -

Information

Fondfakta
ISIN LU0674583116
PPM-nummer -
Risk 2
Kategori Strategifonder - Institutionell
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, försiktig
Morningstar Rating™
Start 2011-09-06
Senaste kurs 142,08 SEK
Senaste kursdatum 2023-09-22
Avgifter
Förvaltningskostnad1 [?] 1,10
Resultatbaserad avgift [?] -
Norman-belopp 10 830 kr
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
Förvaltare
Fondbolag Espiria Asset Management
Förvaltarens namn Peter van Berlekom, Stefan Pari, Jakob Wikander, Huizi Zeng
Adress Kungsgatan 33
Telefon -
Hemsida www.espiria.se
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.