Espiria Nordic Corporate Bond A

Morningstar Kategori™ Risk Kurs 1 d % 1 mån % i år % 5 år % Datum
Ränte - övriga obligationer 2 104,56 SEK 0,0 0,7 5,1 - 22 sep

Fondens placeringsmål är att uppnå en kombination av ränteintäkter och kapitaltillväxt genom att investera, direkt eller indirekt, i räntebärande värdepapper och penningmarknadsvärdepapper utgivna till övervägande del av enheter som har hemvist, eller som utövar en betydande del av sin verksamhet, i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island).

Fondens risknivå

Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad.

Värdet av 100 kr

Rullande avkastning (%)

Period Fond
1 dag 0,0
1 vecka 0,0
1 månad 0,7
3 månader 2,1
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,1
Sedan start 4,6
Kursdatum: 2023-09-22

Innehav

2023-08-31 De tio största innehaven
Namn Bransch (aktier) Löptid (räntor) Land %
Open Infra AB Publ 2025-11-11 4,6%
Skandiabanken AB 2027-12-22 3,3%
Castellum AB - 3,1%
Arise AB 2026-05-18 3,0%
Getinge AB 2028-05-17 2,7%
Axactor ASA 2027-07-09 2,6%
Smakraft AS - 2,6%
Aker Horizons ASA 2025-08-15 2,2%
DnB Bank ASA 2033-05-23 2,2%
B2Holding ASA 2024-05-28 1,9%
Totalt antal innehav: 79
2023-08-31 Nyckeltal
Snittränta [?] 6,1%
Average Price [?] 98,0
Yield To Maturity [?] -

Information

Fondfakta
ISIN LU2544647246
PPM-nummer -
Risk 2
Kategori Strategifonder - Retail
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
Morningstar Rating™
Start 2022-12-09
Senaste kurs 104,56 SEK
Senaste kursdatum 2023-09-22
Avgifter
Förvaltningskostnad1 [?] 0,70
Resultatbaserad avgift [?] -
Norman-belopp 7 201 kr
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
Förvaltare
Fondbolag Espiria Asset Management
Förvaltarens namn Stefan Pari
Adress Kungsgatan 33
Telefon -
Hemsida www.espiria.se
Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.

Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.