Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Aloituspäivä (PP.KK.VVVV) Viimeinen päivä (PP.KK.VVVV)
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (EUR) Poista
Rahasto 2023 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
7,38 17,55 27,98 31,88 79,66