Tulosta
Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Aloituspäivä (PP.KK.VVVV) Viimeinen päivä (PP.KK.VVVV)
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (EUR) Poista