Vertaile rahastoja

Voit vertailla eri rahastojen kehitystä. Valitse alla olevasta luettelosta ne rahastot, joiden kuvaajat haluat esiin. Y-akselin arvo määräytyy viimeksi valitsemasi rahaston mukaan. Muiden rahastojen prosentuaalinen kurssikehitys suhteutetaan viimeksi valitun rahaston kehitykseen.

Taulukosta - toisin kuin kaaviosta - näkyy siinä lueteltujen rahastojen suhteellinen prosentuaalinen kehitys eri ajanjaksoina. Luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä myöskään vastaa kuvaajassa esitettyjä lukuja.

Riskeistä

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Aloituspäivä (PP.KK.VVVV) Viimeinen päivä (PP.KK.VVVV)
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (EUR) Poista

Rahastot

Rahasto 2024 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
3,76 11,75 30,49 52,99 86,24
Nähdäksesi rahaston kehityksen muilta aikaperiodeilta, klikkaa rahaston nimeä.