Datum: 04.12.2023
Fonder: Indeksivarainhoito
Risk: Kaikki
Info: Kulut ja riski
Indeksivarainhoito
Rahasto Merk. Nosto Hall Riski
0% 0% 0,2% 4
0% 0% 0,2% 4
0% 0% 1,5% 4
0% 0% 0,4% 4
0% 0% 0,6% 4
0% 0% 0,6% 4
0% 0% 0,6% 3
0% 0% 0,6% 4
0% 0% 0,6% 4
0% 0% 0,4% 4
0% 0% 0,2% 4
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.fi/rahastot. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.