Osta Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Indeksirahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe Index NTR-indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista. Rahasto on passiivisesti hallinnoitu.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan indeksin osakkeisiin eli nk. täydellinen replikointi. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,2 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä. Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen indeksiin verojen jälkeen. Rahasto seuraa Euroopan kehittyneillä osakemarkkinoilla noteerattujen yhtiöiden kehitystä pois sulkien yritykset, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia.

Indeksin vastuullisuusvaatimus tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja indeksiin sisältyvät yhtiöt valitaan ja painotetaan siten, että indeksisalkun kasvihuonepäästöt soveltuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin pitkäjänteisiin, globaaleihin tavoitteisiin. Indeksin vastuullisuusvaatimus tarkoittaa lisäksi, että yhtiöt, jotka todistetusti rikkovat kansainvälisiä normeja, vahingoittavat merkittävästi ilmastotavoitteita, tai toimivat kiistanalaisilla toimialoilla, eivät sisälly indeksiin.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
28.02.2023 9,18 9,20
2022 -13,04 -13,04
2021 25,58 25,54
2020 -1,27 -1,08
2019 28,35 28,27
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta 8,28 8,25
3 vuotta 9,06 9,11
5 vuotta 6,50 6,52
10 vuotta 7,04 7,19
     

Toimialajakauma 28.02.2023

Rahoitus ja kiinteistöt 18,14%
Terveydenhuolto 17,98%
Teollisuustuotteet ja -palvelut 16,57%
Kestokulutustavarat ja -palvelut 11,96%
Päivittäistavarat 10,37%
Informaatioteknologia 8,99%
Materiaalit 6,97%
Teleoperaattorit 4,04%
Energiahuolto 3,26%
Kiinteistöt 1,72%

Suurimmat omistukset 28.02.2023

Nestle SA 3,54%
ASML Holding NV 3,08%
Novo Nordisk A/S Class B 2,61%
Novartis AG 2,42%
Roche Holding AG 2,33%
AstraZeneca PLC 2,24%
HSBC Holdings PLC 1,77%
Unilever PLC 1,71%
Siemens AG 1,67%
SAP SE 1,32%
Kaikki arvopaperit

Riskiluvut (3 vuotta) 28.02.2023

Kokonaisriski 18,47%
Indeksin kokonaisriski 18,38%*
Aktiivinen riski 0,19%*
Informaatiosuhde -0,23*
Sharpen luku 0,49
Sharpen luku indeksi 0,50*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Christian Sopov
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka Indeksirahasto
Alaluokka -
Rahasto aloitti 13.09.2000
Osuussarja aloitti 26.02.2015
Rahaston markkina-arvo 1 893 MEUR (28.02.2023)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Yksinkert.
UCITS Kyllä
ISIN SE0006789715
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja Ernst & Young AB
Reklamaatiovastaava -