Osta Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Indeksirahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Vastuullisuustiedot

 
Alla olevat tiedot esitetään EU asetuksen 2019/2088 (Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR)) mukaisesti. Tiedot alla esitetään englanniksi, poikkeuksena kuitenkin suomenkielinen Tiivistelmä.

Summary

No significant harm to the sustainable investment objective

Sustainable investment objective of the financial product

Investment strategy

Proportion of investments

Monitoring of sustainable investment objective

Methodologies

Data sources and processing

Limitations to methodologies and data

Due diligence

Engagement policies

Attainment of the sustainable investment objective

Updates