Osta Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Indeksirahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata sijoituksissaan mahdollisimman optimaalisesti Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe -indeksin kehitystä. Rahasto sijoittaa Euroopan kehittyneillä osakemarkkinoilla noteerattuihin yhtiöihin. Indeksi koostuu Euroopan pörssien suurista ja keskisuurista yhtiöistä, pois lukien yhtiöt, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia.

Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
Christian Sopov

Salkunhoitaja

Christian Sopov Alalla vuodesta: 2007. Toiminut rahaston salkunhoitajana 17 syyskuuta 2018 alkaen.
Risk: 4/7
Riski  4/7
 
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2023
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:2
SFDR
 
Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteilla ja palveluilla katsotaan olevan positiivinen vaikutus yhteen tai useampaan Agenda 2030 – tavoitteista. Lisätietoja rahastoesitteestä.
Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
  30.09.2023
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 01.12.2023 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2023 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
15,92 EUR 1,27% 7,35% 1,40% 12,91% 7,93% 48,09% 79,37%

Salkkujakauma 31.10.2023

Osakkeet 99,51%
Korkoinstrumentit ja käteinen 0,00%
Muut 0,48%

Maantieteellinen jakauma 31.10.2023

Iso-Britannia 19,02%
Sveitsi 17,42%
Ranska 14,46%
Saksa 13,45%
Hollanti 6,92%
Ruotsi 6,33%
Tanska 6,29%
Espanja 4,64%
Italia 4,20%
Muut 7,28%