Osta Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on indeksirahasto, joka sijoittaa pienyhtiöihin maailman isoimmilla kehittyneillä osakemarkkinoilla.
Rahasto seuraa Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap -indeksiä.

Rahastolla on tiukempi lähestymistapa vastuullisuuteen, eikä näin ollen sijoita yrityksiin, joiden toimintaan liittyvät tupakkatuotteet, aikuisviihde, öljyhiekan hyödyntäminen tai tuottaminen tai yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia muodostuu aseiden, alkoholin, uhkapelien tai fossiilisten polttoaineiden jakelusta tai valmistuksesta. Sijoituskohteina olevien yritysten tulee lisäksi noudattaa kansainvälisiä normeja liittyen ympäristöön, ihmisoikeuksiin, korruptioon ja työoikeuksiin.

Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
Karl Nygren

Salkunhoitaja

Karl Nygren Alalla vuodesta: 2005. Toiminut rahaston salkunhoitajana 8 marraskuuta 2017 alkaen.
Risk: 4/7
Riski  4/7
 
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2023
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:2
SFDR
 
Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteilla ja palveluilla katsotaan olevan positiivinen vaikutus yhteen tai useampaan Agenda 2030 – tavoitteista. Lisätietoja rahastoesitteestä.
Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 9 mukainen tuote.
  30.09.2023
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 01.12.2023 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2023 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
13,79 EUR 2,15% 7,40% -2,96% 4,87% -2,48% 32,47% -

Salkkujakauma 31.10.2023

Osakkeet 99,82%
Korkoinstrumentit ja käteinen -0,01%
Muut 0,20%

Maantieteellinen jakauma 31.10.2023

Yhdysvallat 67,27%
Japani 6,79%
Iso-Britannia 4,17%
Sveitsi 3,21%
Kanada 3,15%
Ranska 2,90%
Saksa 2,57%
Australia 2,33%
Ruotsi 1,13%
Muut 6,48%