Osta Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Norden Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 6-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on indeksirahasto, joka seuraa Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic -indeksiä ja jonka tuoton on tarkoitus mukailla indeksin tuottoa niin paljon kuin mahdollista. Indeksin tavoitteena on kuvata pohjoismaisten osakemarkkinoiden kehitystä pois lukien yhtiöt, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia.

Rahasto noudattaa sijoituksissaan erityisiä vastuullisuusvaatimuksia. Lisätietoa vastuullisuusvaatimuksista on saatavilla rahastoesitteestä.

Salkunhoitaja

Carl-Henrik Lindberg Alalla vuodesta: 2006. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 joulukuuta 2021 alkaen.
Risk: 6/7
Riski  6/7
 
Kaikki Handelsbankenin rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2022
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:2
EU-luokittelu
 
Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
Luokittelu
  31.08.2022
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 25.11.2022 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2022 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
14,82 EUR 2,77% 9,05% -1,53% -18,17% -17,44% 44,17% -

Salkkujakauma 31.10.2022

Osakkeet 100,01%
Korkoinstrumentit ja käteinen -0,01%

Maantieteellinen jakauma 31.10.2022

Ruotsi 46,53%
Tanska 30,52%
Suomi 11,48%
Norja 9,00%
Iso-Britannia 1,56%
Muut 0,92%