Osta Handelsbanken Global Indeksi Criteria-rahastoa

Handelsbanken Global Indeksi Criteria

Virallinen nimi: Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata sijoituksissaan mahdollisimman optimaalisesti Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets -indeksin kehitystä. Indeksi pyrkii heijastamaan globaalin osakemarkkinan kehitystä mutta sulkee pois ne yhtiöt, jotka eivät täytä kestävän kehityksen kriteerejä.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan vastuullinen sijoittaminen. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä.
Stefan Hagman

Salkunhoitaja

Stefan Hagman Alalla vuodesta: 1998. Toiminut rahaston salkunhoitajana 14 joulukuuta 2018 alkaen.
Risk: 4/7
Riski  4/7
 
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2022
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar.
Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:1
EU-luokittelu
 
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja tasa-arvon.
  30.11.2022
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Global Indeksi Criteria (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 27.01.2023 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2023 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
37,19 EUR 2,56% 5,21% 4,23% 5,77% -4,79% 48,17% 178,61%

Salkkujakauma 31.12.2022

Osakkeet 99,95%
Korkoinstrumentit ja käteinen 0,02%
Muut 0,04%

Maantieteellinen jakauma 31.12.2022

Yhdysvallat 58,37%
Japani 6,55%
Kiina 3,74%
Iso-Britannia 3,37%
Sveitsi 2,88%
Kanada 2,88%
Taiwan 2,27%
Ranska 2,08%
Saksa 1,92%
Muut 15,95%