Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria (A1 EUR)

Virallinen nimi: Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 6-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility -indeksiä. Rahasto tarjoaa sijoituskorin, joka koostu yrityksistä maailman osakemarkkinoilla. Näiden yritysten osinkotuotot ovat olleet korkeat ja volatiliteetti matala.

Rahasto soveltaa tiukempaa lähestymistapaa tiettyihin toimialoihin. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä.

Stefan Hagman

Salkunhoitaja

Stefan Hagman Alalla vuodesta: 1998. Toiminut rahaston salkunhoitajana 11 maaliskuuta 2020 alkaen.
Risk: 5/7
Riski  5/7
 
Kaikki Handelsbankenin rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa.
Total Rating™ 
 
Rating puuttuu. Tämä johtuu siitä, että rahasto on ollut olemassa alle kolme vuotta tai se ei kuulu arvioitavaan kategoriaan.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:1
EU-luokittelu
 
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja tasa-arvon.
  31.07.2022
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria (A1 EUR) (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 05.10.2022 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2022 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
12,49 EUR -0,56% -3,70% -0,16% -3,03% 8,14% - -

Salkkujakauma 31.08.2022

Osakkeet 100,08%
Korkoinstrumentit ja käteinen -0,08%

Maantieteellinen jakauma 31.08.2022

Yhdysvallat 56,96%
Japani 16,96%
Kanada 13,53%
Sveitsi 2,72%
Singapore 2,56%
Australia 1,65%
Muut 5,62%