Handelsbanken Global Momentum

Virallinen nimi: Handelsbanken Global Momentum (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Rahasto sijoittaa globaaleille osakemarkkinoille tavoitteenaan sijoittaa yhtiöihin, jotka osoittavat positiivista riskikorjattua momentumia. Sijoitusjakaumaa ei ole rajattu tiettyyn toimialaan tai alueeseen.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan vastuullinen sijoittaminen. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista.
Karl Nygren

Salkunhoitaja

Karl Nygren Alalla vuodesta: 2005. Toiminut rahaston salkunhoitajana 23 helmikuuta 2021 alkaen.
Risk: 5/7
Riski  5/7
 
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Total Rating™ 
 
Rating puuttuu. Tämä johtuu siitä, että rahasto on ollut olemassa alle kolme vuotta tai se ei kuulu arvioitavaan kategoriaan.
Lue lisää rahaston luokituksesta
EuapIndicator:1
EU-luokittelu
 
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja tasa-arvon.
  30.11.2022
Vastuullisuus
luokitus

Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.

Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments).

Graafi

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien on EUR
Vertaile rahastoja
Handelsbanken Global Momentum (EUR)

Valitun vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu maksettuja osinkoja vaikka rahaston tuotossa ne ovat mukana. Tämän vuoksi rahaston tuotto suhteessa vertailuindeksiin näyttää korkeammalta kuin se todellisuudessa on.

Kehitys

Kurssi 27.01.2023 1 viikko 1 kuukausi 3 kuukautta 2023 1 vuosi 5 vuotta 10 vuotta
9,19 EUR 2,68% 0,11% -3,77% 1,43% -12,64% - -

Salkkujakauma 31.12.2022

Osakkeet 99,95%
Korkoinstrumentit ja käteinen 0,05%