Seurantalista

Voit lisätä rahaston seurantaan rahaston esikatselussa

Ajankohtaisia rahastoja

Handelsbankenin rahastot

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.


Vastuullinen sijoittaminen

Jokainen rahastomme seuraa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI).


SFDR

EuapIndicator:2 Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (Artikla 9)
EuapIndicator:1 Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta (artikla 8)
EuapIndicator:3 Vastuullisuusriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä (artikla 6)
EuapIndicator:4 Vastuullisuusriskejä ei huomioida rahaston sijoitusstrategian johdosta (artikla 6)
Indeksivarainhoito
Rahasto SFDR
EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:
Tummanvihreä (argla 9)
Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen.
Rahastot, joiden tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen, sijoittavat yhtiöihin, joiden tuotteilla ja palveluilla on suora positiivinen vaikutus yhden tai useamman Agenda 2030 –tavoitteen saavuttamiseksi.
Vaaleanvihreä (artikla 8)
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja tasa-arvon.
Valkoinen (vastuullisuusriskit huomioidaan – artikla 6)
Sijoituspäätöksissä otetaan huomioon vastuullisuusriskit ilman, että rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tai että sen tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Vastuullisuusriskejä käsitellään ensisijaisesti vaikuttamalla dialogien ja aktiivisen omistajaohjauksen kautta.
Valkoinen viivoilla (vastuullisuusriskejä ei huomioida – artikla 6)
Rahaston sijoitusstrategian perusteella vastuullisuusriskejä ei huomioida sijoituspäätöksenteossa. Mikäli rahasto esimerkiksi sijoittaa ainoastaan Ruotsin valtion liikkeellelaskemiin korkopapereihin, tai johdannaisinstrumentteihin, valtion velkasitoumuksiin ja käteisvaroihin.

Lisätietoa on saatavilla rahastoesitteestä.
Poissulkeminen*
Rahasto poissulkee omistuksistaan yhtiöt, jotka saavat yli 5 % tuloistaan kiistanalaisilta toimialoilta (alkoholi, tupakka, kannabis, uhkapelit, aseet ja sotamateriaali, aikuisviihde ja fossiiliset polttoaineet). Rahasto poissulkee myös yhtiöt, jotka rikkovat ihmisoikeuksiin, ympäristöön, työoikeuksiin sekä korruption ja lahjonnan vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja tapoja.

Rahastot, jotka on merkitty **, voivat joustaa fossiilisten polttoaineiden poissulkemisen periaatteesta sellaisten energia-alan yhtiöiden kohdalla, jotka täyttävät muutosyhtiön vaatimukset.
Vastuullisuus
luokitus
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus.
Rahastoesite
EuapIndicator:2 Kyllä**
EuapIndicator:2 Kyllä**
EuapIndicator:1 Kyllä**
EuapIndicator:1 Kyllä
EuapIndicator:2 Kyllä**
EuapIndicator:2 Kyllä**
EuapIndicator:2 Kyllä**
EuapIndicator:2 Kyllä**
* Ruotsin Rahastoyhtiöiden liiton mukaan poissulkemista rajataan siten, että sijoituskohteena olevan yrityksen liikevaihdosta maksimissaan viisi prosenttia voi tulla näiden toimialojen tuotteista tai palveluista.
** Rahastot, jotka on merkitty ** , voivat tehdä poikkeuksen fossiilisten polttoaineiden osalta ja sijoittaa tietyn aikaa energia-alan yhtiöön, joka täyttää tiukat vaatimuksemme muutosyhtiöihin liittyen.