Historialliset kurssit

Hae kaikki tietyn rahaston käytettävissä olevat kurssit yhdeltä tai useammalta päivältä, tai hae kaikkien Handelsbankenin rahastojen käytettävissä olevat kurssit tietyltä päivältä.

Handelsbankenin rahastot

Rahastoyhtiö Rahasto
Päivä (PP.KK.VVVV)

Riskeistä

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Nimi Kurssi Valuutta Päivä Poista

Valitsemillasi rahastoilla ja päivämäärällä ei löytynyt yhtään kurssia.