Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
12 000 10 289,00 EUR