Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
3 600 3 807,03 EUR