Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
3 600 3 806,13 EUR