Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
1 200 1 105,78 EUR