Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
1 200 1 051,64 EUR