Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
800 766,94 EUR