Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
12 000 14 732,29 EUR