Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
100 103,21 EUR