Jämför flera fonder

Genom att välja och lägga till fonder kan du jämföra de olika fondernas utveckling i samma graf. Y-axelns procentuella värde anpassas då efter den fond du senast lagt till. Resterande fonder visar en relativ kursutveckling i procent i jämförelse med den senast tillagda fondens procentuella utveckling.

Fondlistan visar, till skillnad från grafen, utvecklingen enbart i form av relativa procenttal för de olika tidsperioderna. Dessa jämförs inte med varandra och är därför ej likvärdiga med uppgifterna i grafen.

Om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Utveckling

I procent inklusive utdelning i EUR
Startdatum (DD.MM.ÅÅÅÅ) Slutdatum (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jämför flera fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR) Ta bort

Fonder

Fond 2023 1 år 3 år 5 år 10 år
6,48 -7,03 24,16 58,98 189,20
För att se utvecklingen för andra tidsperioder, klicka på fondnamnet.