Jämför flera fonder

Genom att välja och lägga till fonder kan du jämföra de olika fondernas utveckling vid månadssparande.

Om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadssparande

Värde i EUR inklusive utdelning
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Startdatum (DD.MM.ÅÅÅÅ) Slutdatum (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jämför flera fonder
Handelsbanken Kina Tema (EUR) Ta bort
Månadssparande

Fonder

Fond Investerat belopp Värde inkl. utdelning Valuta
1 200 1 056,05 EUR
För att se utvecklingen för andra tidsperioder, klicka på fondnamnet.