Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

  • Kan handlas på internet
  • Månadssparande
Minsta startbelopp 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 15:00
Likviddag köp * 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Köpa och sälja andelar

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,6%
Kostnader och avgifter
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Att spara i en försäkring

  • Placeringsförsäkring
Ni kan även spara i fonder inom ramen för placeringsförsäkringen eller placeringskontraktet. I försäkringsskalet kan ni växla fonder kostnadsfritt. Skattemässigt är försäkringsskalet även ett förnuftigt fondsparingsmedel, eftersom ni betalar skatt på försäljningsvinsten först när ni löser ut vinsten från försäkringsskalet. På såvis kan Ni få en avkastning på skattedelen även under avtalstiden.