Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 
Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fondens tillgångsallokering

Ingen målsättning om hållbara investeringar

Investeringsstrategi

Kontroll av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Metoder

Due diligence

Aktieägarengagemang

Datakällor och processer

Begränsningar av metoder

Jämförelseindex

Förändringar

 

Övrig hållbarhetsinformation