Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Född 1966 och har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
49,48 EUR -0,44% -0,84% -4,90% -0,90% 18,83% 13,17% 20,42%

Portföljen 10.01.2022

I december gick fonden svagt ned. Den nya virusvarianten omikron tog fart och Ryssland-Ukraina hamnade åter i ett spänt läge. Turbulensen i Turkiet bidrog till att valutan svängde 25-30% vissa dagar. Under månaden gick IT-aktier fortsatt svagt. Bästa sektor var istället industri, då leveransproblemen tycks lätta framöver. Negativ bidragsgivare till fondens avkastning i december var ryska banken TCS, som har gått starkt tidigare under året. Positiva bidragsgivare var de afrikanska mobilföretagen MTN och Airtel. De rapporterade fortsatt stark tillväxt och utökade licenser för finansiella tjänster i Nigeria som är en växande marknad. Även bankinnehav, som sydafrikanska Absa och egyptiska CIB, bidrog positivt. Regionen har drabbats av pandemin, politiska tvister och stigande inflation. Trots det blev 2021 ett starkt börsår med en uppgång på över 25% i SEK, där fonden steg något mer.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,16%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,84%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Sydafrika 38,81%
Ryssland 20,05%
Qatar 6,58%
Förenade Arabemiraten 6,16%
Ungern 5,02%
Egypten 4,22%
Storbritannien 3,67%
Polen 1,92%
Kuwait 1,83%
Övrigt 11,74%