Köp Handelsbanken Japan Tema

Handelsbanken Japan Tema

Legalt namn: Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Ellinor Hult

Förvaltare

Ellinor Hult Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Japan Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 19.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
9,73 EUR 1,88% 0,83% -5,99% -17,19% -3,57% 30,08% 122,65%

Portföljen 10.05.2022

I april gick aktiemarknaden ned i Japan. Samtidigt var den amerikanska dollarn stark och yenen nådde sin svagaste nivå på 20 år mot dollarn. Bakgrunden är att den japanska centralbanken fortsätter med stimulanser och tillför likviditet, när de flesta andra centralbanker stramar åt sin finanspolitik och höjer styrräntan. Rapportperioden har hittills visat resultat som överlag är bättre än befarat med tanke på komponentbrist, inflationstryck, covid-nedstängningar och invasionen av Ukraina. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i april var läkemedelsbolaget Daiichi Sankyo, telekomoperatören Nippon Telegraph & Telephone och mjukvarutestbolaget Shift. De sämsta bidragen kom från Sony, Disneyland-operatören Oriental Land och HR-teknologibolaget Recruit. Under månaden ökade vi i Nintendo, Terumo och ULVAC, medan vi sålde i Oriental Land, FANUC och Sumitomo Mitsui Financial Group. Nytt innehav i portföljen i april är Sumitomo Mitsui Trust Holdings.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 96,28%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,72%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Japan 100,00%