Datum: 15.08.2022
Fonder: Aktiefonder
Risk: Alla
Info: Avgifter och risk
Fond Insätt Uttag Förv Årl avg
(inkl förv)
Risk
0% 0% 1,85% 1,85% 7
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,7% 1,70% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,55% 1,61% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 7
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 5
0% 0% 1,4% 1,40% 6
Fond Insätt Uttag Förv Årl avg
(inkl förv)
Risk
0% 0% 0,6% 0,60% 6
0% 0% 0,6% 0,60% 6
0% 0% 0,4% 0,40% 6
© Handelsbanken AB (Publ)

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.handelsbanken.fi/fonder finner du informationsbroschyrer och faktablad. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.