Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond Insätt Uttag Förv Årl avg
(inkl förv)
Risk
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 0,6% 0,60% 6
0% 0% 0,6% 0,60% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,4% 1,40% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 7
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,55% 1,61% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,7% 1,70% 6
0% 0% 0,4% 0,40% 6
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
0% 0% 1,6% 1,60% 6
Fond Insätt Uttag Förv Årl avg
(inkl förv)
Risk
0% 0% 1,85% 1,85% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 6
0% 0% 1,5% 1,50% 5