Datum: 15.08.2022
Fonder: Aktiefonder
Risk: Alla
Info: Översikt
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,30 3,04 73,43 119,20 4
0,36 - 9,89 24,61 34,50 4
- 0,58 - 11,05 - 25,33 - 5,59 2
0,47 - 16,93 10,31 - 2,22 -
- 0,28 - 9,55 24,04 30,00 3
0,22 - 23,35 18,83 23,17 -
0,00 - 18,02 45,97 55,25 3
0,33 - 4,08 37,76 - 3
0,28 - 1,45 56,57 82,14 3
- 0,40 3,54 166,75 186,34 4
0,25 8,55 58,66 107,23 5
2,39 - 6,88 27,19 36,47 3
0,46 - 14,28 26,48 34,54 4
0,28 6,04 - 17,82 - 13,05 2
0,81 - 9,32 40,82 54,73 4
- 0,71 - 13,11 49,18 - 3
- 0,50 - 13,51 40,64 65,64 4
- 0,64 - 15,03 32,74 30,89 2
- 0,39 - 20,75 43,78 58,13 3
- 0,30 - 28,36 44,49 56,52 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,82 - 12,05 52,24 70,35 5
0,36 - 6,47 22,43 21,81 3
0,31 - 6,62 15,16 24,48 4
© Handelsbanken AB (Publ)

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.handelsbanken.fi/fonder finner du informationsbroschyrer och faktablad. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.