Datum: 30.06.2022
Fonder: Aktiefonder
Risk: Alla
Info: Översikt
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,05 - 5,05 53,63 87,72 4
- 1,33 - 14,37 18,06 33,49 4
- 2,30 - 34,45 - 33,12 - 13,21 2
- 1,25 - 22,31 - 7,70 - 10,38 -
- 1,29 - 11,47 12,71 18,40 3
- 2,36 - 28,38 4,48 11,42 -
- 1,31 - 17,49 33,12 40,56 3
- 3,03 - 15,16 19,20 - 3
- 2,13 - 8,25 40,90 61,47 4
- 4,14 - 7,70 126,25 142,57 5
- 0,67 8,00 51,49 88,63 5
- 0,76 - 14,45 13,19 20,00 3
- 1,28 - 15,83 25,11 42,39 4
- 1,95 - 12,10 - 28,15 - 19,82 2
0,61 - 10,62 28,58 42,54 4
- 1,41 - 15,40 30,20 - 3
- 0,61 - 14,73 23,89 49,17 3
- 1,40 - 18,61 15,13 17,39 2
- 2,12 - 25,00 23,21 40,84 3
- 2,42 - 31,42 20,72 32,80 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,01 - 13,49 29,56 47,13 4
- 1,19 - 12,68 13,16 19,25 3
- 0,94 - 14,31 7,14 21,42 4
© Handelsbanken AB (Publ)

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.handelsbanken.fi/fonder finner du informationsbroschyrer och faktablad. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.