Datum: 04.06.2023
Fonder: Aktiefonder
Risk: Alla
Info: Översikt
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
5,37 0,00 0,35 0,12 1
4,25 - 24,04 - 0,73 18,29 1
2,03 2,36 26,07 26,27 2
2,39 - 7,87 7,64 6,76 3
1,49 7,49 24,44 26,27 3
1,99 0,71 36,44 40,88 3
2,17 - 2,15 24,61 25,07 3
1,53 0,19 35,21 53,71 3
1,30 4,63 11,40 17,32 3
3,08 12,29 27,01 6,04 3
1,93 0,59 32,87 46,32 3
2,92 - 15,92 12,21 20,71 3
2,28 - 4,27 13,83 5,42 3
1,47 4,16 45,84 81,61 4
2,41 - 11,78 80,36 100,23 4
1,23 6,47 29,67 77,51 4
3,69 - 10,83 - 1,48 1,86 4
- 0,41 - 3,48 27,18 34,86 4
2,07 6,12 36,21 52,97 4
2,21 - 2,99 11,44 6,94 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
2,70 7,40 50,28 58,92 5
1,78 - 12,33 5,20 - 15,77 -
1,46 - 9,25 7,14 7,27 -
© Handelsbanken AB (Publ)

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.handelsbanken.fi/fonder finner du informationsbroschyrer och faktablad. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.