Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
158,86 EUR - 12,72 - 12,56 342,03 28 jan.
84,35 EUR - 0,07 0,29 159,83 28 jan.
7,95 EUR 7,58 6,71 - 16,02 28 jan.
49,48 EUR - 0,84 - 0,90 20,42 28 jan.
32,11 EUR - 6,41 - 6,55 90,34 28 jan.
53,49 EUR - 9,46 - 11,00 129,79 28 jan.
12,22 EUR - 8,19 - 7,98 238,50 28 jan.
14,31 EUR - 11,88 - 11,88 - 28 jan.
74,49 EUR - 11,69 - 11,49 208,59 28 jan.
36,06 EUR - 13,94 - 13,86 308,38 28 jan.
31,62 EUR - 11,15 - 11,00 323,15 28 jan.
10,36 EUR - 13,16 - 11,83 129,52 28 jan.
27,01 EUR 0,48 0,67 202,13 28 jan.
23,15 EUR 6,29 5,42 - 21,90 28 jan.
42,71 EUR - 8,25 - 8,74 201,68 28 jan.
15,87 EUR - 12,22 - 12,37 - 28 jan.
55,52 EUR - 12,39 - 12,54 227,17 28 jan.
152,82 EUR - 11,99 - 11,98 172,84 28 jan.
171,20 EUR - 12,27 - 12,32 334,34 28 jan.
290,14 EUR - 16,91 - 17,15 398,73 28 jan.
Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
62,01 EUR - 16,03 - 16,26 228,44 28 jan.
17,68 EUR - 1,72 - 1,12 - 28 jan.
37,94 EUR 0,85 0,88 90,47 28 jan.