Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
33,83 EUR - 4,02 - 5,35 331,01 24 maj
25,44 EUR - 1,93 15,85 - 11,21 25 maj
38,57 EUR 1,63 - 7,86 370,94 25 maj
148,26 EUR - 9,96 - 19,40 284,74 24 maj
72,58 EUR - 3,60 - 13,76 201,29 25 maj
39,37 EUR - 7,97 - 15,88 174,30 24 maj
30,67 EUR - 3,51 - 9,69 75,61 24 maj
9,71 EUR 0,21 - 17,36 123,73 25 maj
13,52 EUR - 6,44 - 16,75 - 25 maj
58,08 EUR - 7,00 - 21,57 215,82 25 maj
14,81 EUR - 5,97 - 18,22 - 25 maj
50,96 EUR - 5,03 - 19,72 197,14 25 maj
16,17 EUR - 2,53 - 9,56 - 25 maj
34,35 EUR - 3,85 - 9,04 82,64 24 maj
139,85 EUR - 6,15 - 19,45 153,54 25 maj
10,98 EUR - 2,57 - 17,32 228,74 25 maj
75,31 EUR - 2,50 - 11,14 136,11 24 maj
8,50 EUR - 5,35 14,09 - 8,45 25 maj
151,06 EUR - 9,43 - 21,46 306,63 24 maj
39,11 EUR - 6,28 - 21,09 6,82 24 maj
Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
45,18 EUR - 6,30 - 24,21 105,16 24 maj
23,35 EUR 1,74 - 12,97 165,64 25 maj
242,68 EUR - 10,85 - 30,70 324,20 25 maj