Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
146,49 EUR - 4,99 - 19,36 280,70 30 juni
76,91 EUR - 1,23 - 8,56 135,77 30 juni
7,14 EUR - 19,50 - 4,16 - 24,38 30 juni
36,60 EUR - 9,47 - 26,70 - 9,11 30 juni
29,35 EUR - 6,94 - 14,58 62,97 30 juni
41,35 EUR - 12,34 - 31,20 79,53 30 juni
10,41 EUR - 7,79 - 21,61 212,61 30 juni
12,91 EUR - 7,85 - 20,50 - 30 juni
70,05 EUR - 6,53 - 16,77 184,99 30 juni
37,65 EUR - 5,45 - 10,06 358,03 30 juni
34,13 EUR 0,53 - 3,94 318,01 30 juni
9,19 EUR - 7,08 - 21,79 98,92 30 juni
25,25 EUR 4,17 - 5,89 182,44 30 juni
22,37 EUR - 15,07 1,87 - 23,61 30 juni
37,65 EUR - 5,54 - 19,55 163,24 30 juni
13,76 EUR - 10,77 - 24,02 - 30 juni
48,58 EUR - 8,34 - 23,47 177,76 30 juni
129,57 EUR - 11,10 - 25,37 128,84 30 juni
133,44 EUR - 15,68 - 31,66 247,62 30 juni
205,42 EUR - 20,45 - 41,34 252,69 30 juni
Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
54,47 EUR - 10,48 - 26,44 190,97 30 juni
16,44 EUR - 2,14 - 8,05 - 30 juni
34,54 EUR - 3,30 - 8,16 82,06 30 juni