Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
25,36 EUR - 4,77 15,48 - 9,81 24 maj
8,50 EUR - 8,90 14,09 - 5,67 24 maj
33,63 EUR - 4,02 - 5,35 331,01 24 maj
38,32 EUR - 2,27 - 8,46 367,89 24 maj
34,21 EUR - 3,85 - 9,04 82,64 24 maj
31,03 EUR - 3,51 - 9,69 75,61 24 maj
16,05 EUR - 5,25 - 10,23 - 24 maj
74,74 EUR - 2,50 - 11,14 136,11 24 maj
23,12 EUR - 1,91 - 13,83 163,63 24 maj
72,44 EUR - 6,04 - 13,93 201,83 24 maj
39,37 EUR - 7,97 - 15,88 174,30 24 maj
11,11 EUR - 3,73 - 16,34 230,65 24 maj
15,01 EUR - 7,00 - 17,12 - 24 maj
9,71 EUR - 0,10 - 17,36 124,25 24 maj
13,40 EUR - 9,28 - 17,49 - 24 maj
141,42 EUR - 7,68 - 18,54 157,55 24 maj
51,69 EUR - 5,93 - 18,57 202,46 24 maj
146,42 EUR - 9,96 - 19,40 284,74 24 maj
59,11 EUR - 7,77 - 20,18 222,83 24 maj
39,40 EUR - 6,28 - 21,09 6,82 24 maj
Fond Kurs Valuta 1 mån 2022 10 år Uppd.
153,36 EUR - 9,43 - 21,46 306,63 24 maj
45,55 EUR - 6,30 - 24,21 105,16 24 maj
248,78 EUR - 11,79 - 28,96 336,04 24 maj